ID bài viết : 00205396 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Tôi có thể kết nối micrô karaoke không?

    Đầu thu không có cổng micrô nên bạn không thể kết nối micrô hoặc dùng đầu thu để hát karaoke được.