ID bài viết : 00205396 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Tôi có thể kết nối micrô karaoke không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đầu thu không có cổng micrô nên bạn không thể kết nối micrô hoặc dùng đầu thu để hát karaoke được.