ID bài viết : 00205416 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Tôi có thể kết nối với đầu thu loại loa nào?

    Có thể kết nối đầu thu với loa sở hữu những thông số kỹ thuật sau đây.

    • Loa có trở kháng tương thích từ 6 đến 16 Ω.

    *Ngoài trừ STR-DH190, các mẫu máy khác đều không có đầu ra âm thanh analog nên chúng không thể kết nối được với một loa hoạt động hoặc loa sound bar.