ID bài viết : 00205416 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Tôi có thể kết nối với đầu thu loại loa nào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có thể kết nối đầu thu với loa sở hữu những thông số kỹ thuật sau đây.

  • Loa có trở kháng tương thích từ 6 đến 16 Ω.

*Ngoài trừ STR-DH190, các mẫu máy khác đều không có đầu ra âm thanh analog nên chúng không thể kết nối được với một loa hoạt động hoặc loa sound bar.