ID bài viết : 00202657 / Sửa lần cuối : 17/02/2020

Ứng dụng YouTube không chạy hoặc bị treo sau khi dùng ứng dụng VTV Go (ClipTV, FPT Play)

  Bạn có thể gặp các tình trạng sau đây khi dùng ứng dụng VTV Go (ClipTV, FPT Play). Các tình trạng này không phải do lỗi Tivi.

  1. Tivi có thể hiển thị thông báo Lỗi 400
  2. Ứng dụng YouTube không chạy được
  3. Không thể thiết lập kết nối mạng khi đang xem YouTube

  Để khắc phục các tình trạng này, bạn nên:

  1. Vui lòng chỉ chạy ứng dụng YouTube sau khi thoát ứng dụng VTV Go (ClipTV, FPT Play). Xem cách đóng một ứng dụng đang chạy trên Tivi của bạn.

   HOẶC
    
  2. Hạ cấp Ứng dụng YouTube về phiên bản cũ hơn trên Tivi của bạn bằng các bước sau đây:
   1. Khởi chạy Cửa hàng Google Play trên Menu chính.
   2. Chọn Settings (Cài đặt) trong Cửa hàng Google Play
   3. Chọn Do not auto-update apps (Không tự động cập nhật ứng dụng)
   4. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của bạn để quay trở lại menu Home
   5. Cuộn xuống và chọn Settings (Cài đặt)
   6. Chọn Apps (Ứng dụng)
   7. Cuộn xuống để tìm và chọn YouTube.
   8. Chọn Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) để trở lại phiên bản YouTube trước đó.

    Lưu ý: Sau khi khắc phục xong sự cố, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết thời điểm bạn có thể kích hoạt lại tùy chọn tự động cập nhật ứng dụng.