ID bài viết : 00227110 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Tôi không tìm thấy ứng dụng mà tôi dùng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trong Cửa hàng Google Play của Tivi.

    Cửa hàng Google Play trên Tivi chỉ hiển thị các ứng dụngTivi hỗ trợ, vì vậy các ứng dụng không được hiển thị là các ứng dụng mà Tivi không hỗ trợ tại thời điểm này.