ID bài viết : 00203170 / Sửa lần cuối : 13/09/2020

Gọi Google Assistant bằng tai nghe không dây.

  QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  Có thể thực hiện các thao tác sau đây khi sử dụng nút của tai nghe.

  Đối với WF-1000X

   

  Đối với WI-SP600N

  Đối với WI-1000X

  Đối với WH-1000XM2

  • Nhập bằng giọng nói
   1. Nhấn và giữ nút.
   2. Nói trong khi nhấn giữ nút.
   3. Nhả nút ra sau khi nói xong. 
     
  • Hủy nhập bằng giọng nói
   Nhấn nút 2 lần để hủy nhập bằng giọng nói.
    
  • Đọc thông báo
   Nhấn nút 1 lần để nghe nội dung của thông báo ứng dụng.
   LƯU Ý: Phải cài đặt chức năng này trên Google Assistant để nghe các thông báo ứng dụng.
   Để biết chi tiết về cách cài đặt chức năng hỗ trợ bằng giọng nói, hãy xem trang sau đây.
   Thông báo bằng giọng nói của Google Assistant