ID bài viết : 00203170 / Sửa lần cuối : 15/03/2019

Gọi Google Assistant (WI-1000X, WH-1000XM2)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

Có thể thực hiện các thao tác sau đây khi sử dụng nút NC/AMBIENT của tai nghe.

Đối với WI-1000X

Đối với WH-1000XM2

 • Nhập bằng giọng nói
  Nhấn và giữ nút NC/AMBIENT.
  Nói trong khi nhấn giữ nút NC/AMBIENT.
  Nhả nút ra sau khi nói xong. Google Assistant sẽ hoạt động.
   
 • Hủy nhập bằng giọng nói
  Nhấn nút NC/AMBIENT 2 lần để hủy nhập bằng giọng nói.
   
 • Đọc thông báo
  Nhấn nút NC/AMBIENT 1 lần để nghe nội dung của thông báo ứng dụng.
  LƯU Ý: Phải cài đặt chức năng này trên Google Assistant để nghe các thông báo ứng dụng.
  Để biết chi tiết về cách cài đặt chức năng hỗ trợ bằng giọng nói, hãy xem trang sau đây.
  Thông báo bằng giọng nói của Google Assistant