ID bài viết : 00203155 / Sửa lần cuối : 13/09/2020

Các cài đặt thông báo bằng giọng nói của Google Assistant cho tai nghe không dây

  Phải cấu hình một số cài đặt để sử dụng Google Assistant.

  Ngoài cách cấu hình các cài đặt thông báo bằng giọng nói, hãy xem các trang sau đây để biết thêm chi tiết.


  Cách cấu hình các cài đặt thông báo thoại

  Bạn có thể ON/OFF (BẬT/TẮT) cài đặt read-out (đọc) dành cho thông báo thoại bằng cách sử dụng ứng dụng Google Assistant.

   Đối với thiết bị Android

  1. Nhấn và giữ nút home của điện thoại thông minh để khởi động ứng dụng Google Assistant.
   Đảm bảo rằng chức năng của Google Assistant đã bật và có thể sử dụng được.
    
  2. Chạm vào Headphone settings (Cài đặt tai nghe).

    
  3. Trên màn hình Assistant Setting (Cài đặt hỗ trợ), chạm vào Spoken notifications (Thông báo thoại).

    
  4. Thay đổi cài đặt trên màn hình Spoken Notifications (Thông báo thoại).


    

  Đối với thiết bị iOS

  1. Khởi động ứng dụng Google Assistant trên điện thoại thông minh.
   Đảm bảo rằng chức năng Google Assistant đã bật và có thể sử dụng được.
    
  2. Chạm vào ở phía trên bên phải của màn hình.

    
  3. Chạm vào Settings (Cài đặt).

    
  4. Chạm vào tên mẫu tai nghe hiển thị trong phần Devices (Thiết bị) của màn hình settings (cài đặt).

    
  5. Thay đổi cài đặt trên màn hình Spoken Notifications (Thông báo thoại).