ID bài viết : 00203185 / Sửa lần cuối : 06/11/2020

Các cài đặt ban đầu của Google Assistant trên tai nghe không dây

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu cần có thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  • Tai nghe có hỗ trợ Google Assistant
   • Để kiểm tra xem tai nghe của bạn có hỗ trợ Google Assistant hay không, hãy xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.
   • Cập nhật phần mềm tai nghe lên phiên bản mới nhất. Truy cập trang web Hỗ trợ của Sony, tìm kiếm tai nghe của bạn bằng cách nhập số mẫu máy, rồi chuyển sang phần Tải xuống.
  • Ứng dụng Sony | Headphones Connect
   Phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Headphones Connect.
  • Điện thoại thông minh có hỗ trợ ứng dụng Google Assistant
   Phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Assistant.

  Khi sử dụng Google Assistant lần đầu tiên, hãy thay đổi chức năng của nút tai nghe (hoặc cảm biến cảm ứng) và lập cấu hình các cài đặt ban đầu cho Google Assistant.
  LƯU Ý: Tên nút sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy. Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp cho mẫu tai nghe của bạn.

  1. Khởi động ứng dụng Sony | Headphones Connect và kết nối tai nghe không dây của bạn.
  2. Khởi động ứng dụng Sony | Headphones Connect , chọn (Settings) (Cài đặt), sau đó thay đổi chức năng của nút hoặc cảm biến cảm ứng thành Google Assistant.
  3. Cấu hình cài đặt ban đầu của Google Assistant.
   • Thiết bị Android
    Nhấn và giữ nút home của điện thoại thông minh để khởi động ứng dụng Google Assistant.
    Chạm vào Finish the headphones setup (Hoàn tất thiết lập tai nghe) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

   • Thiết bị iOS
    Khởi động ứng dụng Google Assistant.
    Chạm vào Finish the headphones setup (Hoàn tất thiết lập tai nghe) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.