ID bài viết : 00203185 / Sửa lần cuối : 15/10/2018

Các cài đặt ban đầu của Google Assistant trên tai nghe không dây

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

Chuẩn bị

 • Tai nghe không dây có hỗ trợ Google Assistant 

  Mẫu tai nghe được hỗ trợ:

 • Ứng dụng Headphones Connect (Phải cài đặt ứng dụng Headphones Connect phiên bản 3.1.0 trở lên)
 • Điện thoại thông minh có hỗ trợ ứng dụng Google Assistant (Phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Assistant)

Khi sử dụng Google Assistant lần đầu tiên, hãy thay đổi chức năng của nút NC/AMBIENT hoặc NC/AMB và cấu hình các cài đặt ban đầu cho Google Assistant.

 1. Khởi động ứng dụng Headphones Connect và kết nối tai nghe không dây của bạn.
   
 2. Thay đổi chức năng của nút NC/AMBIENT hoặc NC/AMB thành Google Assistant. 
  Chọn Change the function of the NC/AMBIENT or NC/AMB button (Thay đổi chức năng của nút NC/AMBIENT hoặc NC/AMB) và chọn Google Assistant.
  *Sử dụng WH- 1000XM2 làm ví dụ.

 3. Cấu hình cài đặt ban đầu của Google Assistant.
 • Đối với thiết bị Android
  Nhấn và giữ nút home của điện thoại thông minh để khởi động ứng dụng Google Assistant.
  Chạm vào Finish the headphones setup (Hoàn tất thiết lập tai nghe) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

   
 • Đối với thiết bị iOS
  Khởi động ứng dụng Google Assistant.
  Chạm vào Finish the headphones setup (Hoàn tất thiết lập tai nghe) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.