ID bài viết : 00225389 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Làm theo các bước sau đây:

  Làm theo các bước sau đây:

  Phụ đề subtitle cho Tivi

  Các dấu hiệu lỗi thường là:

  • Không hiển thị phụ đề
  • Hiển thị sai phụ đề
  • Không hiển thị phụ đề dành cho người khiếm thính
  • Phụ đề nằm sai chỗ trên màn hình
  1. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác nhận phụ đề là có sẵn cho kênh / dịch vụ này.
  2. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác nhận xem Phụ đề cc (Cho người khiếm thính) thường chỉ có sẵn dưới dạng Teletext (TTX hay TXT trên điều khiển từ xa) hoặc nếu có một cách khác để hiển thị phụ đề không

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤