ID bài viết : 00255213 / Sửa lần cuối : 14/12/2020

Các ứng dụng gần đây đôi khi biến mất khỏi menu Input (Ngõ vào).

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

    Làm theo các bước sau đây để đảm bảo ứng dụng bạn sử dụng thường xuyên được hiển thị trong màn hình Input (Ngõ vào):

    1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, hãy nhấn nút Input.
    2. Nhấn nút Mũi tên phải để chọn Edit (Chỉnh sửa).
    3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn hiển thị, rồi chọn Close (Đóng).