ID bài viết : 00202568 / Sửa lần cuối : 21/05/2019

Menu Home cho Android TV™ (Android™ 8.0 Oreo™)

  QUAN TRỌNG: Tùy thuộc vào mẫu Tivi, bạn có thể cần phải cập nhật lên hệ điều hành Android 8.0 Oreo.

  Khi bạn nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, màn hình menu Home sẽ được hiển thị. Từ menu Home, bạn có thể tìm kiếm nội dung và chọn những nội dung, ứng dụng và cài đặt được đề xuất.

  Màn hình menu Home

  [A] Tìm kiếm, Thông báo, Đầu vào và Cài đặt

  Biểu tượngMô tả

  Tìm kiếm bằng giọng nói/bàn phím trên màn hình: Nhập từ khóa bằng micrô trên điều khiển từ xa hoặc bàn phím trên màn hình trên Tivi và tìm kiếm nhiều nội dung khác nhau.
  LƯU Ý: Để biết thông tin chi tiết về chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, tham khảo phần:
  Làm thế nào để sử dụng chức năng Tìm kiếm bằng giọng nói?

  Notifications (Thông báo): Hiển thị khi có thông báo, chẳng hạn như khi có sự cố kết nối. Số cho biết số lượng thông báo.
  Inputs (Đầu vào): Chuyển đổi thiết bị đầu vào được kết nối với Tivi.
  Timer (Hẹn giờ): Cấu hình On timer (Hẹn giờ bật) hoặc Sleep timer (Hẹn giờ ngủ).
  LƯU Ý: Tùy thuộc vào mẫu Tivi, biểu tượng Hẹn giờ có thể không hiển thị được.
  Settings (Cài đặt): Cấu hình các cài đặt khác nhau liên quan đến Tivi.

  [B] Ứng dụng

  Hiển thị các ứng dụng ưa thích.

  • Hiển thị danh sách ứng dụng:
   Nếu bạn chọn  Apps (Ứng dụng) hoặc nhấn nút APPS trên điều khiển từ xa, danh sách ứng dụng đã cài đặt sẽ hiển thị.
  • Tải xuống ứng dụng:
   Chọn Google Play Store (Cửa hàng Google Play) từ danh sách ứng dụng.
   Ứng dụng bạn cài đặt sẽ được hiển thị trong danh sách ứng dụng.
  • Thêm ứng dụng vào mục ưa thích:
   Chọn Add app to favorites (Thêm ứng dụng vào mục ưa thích) để thêm ứng dụng vào mục ưa thích.
  • Thay đổi thứ tự của các ứng dụng / xóa mục ưa thích:
   Nếu bạn chọn một ứng dụng đã thêm vào trước đó, sau đó nhấn và giữ nútEnter trên điều khiển từ xa, bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp hoặc xóa một mục ưa thích.

  [C] Phát tiếp theo

  Trong Play Next (Phát tiếp theo), bạn có thể xem nội dung, chẳng hạn như chương trình video mà bạn đang xem dang dở, tập tiếp theo hoặc mùa mới của các chương trình Tivi ưa thích và nội dung mà bạn đã tự thêm vào danh sách Play Next (Phát tiếp theo).

  LƯU Ý:

  • Bạn có thể thêm nội dung vào danh sách Play Next (Phát tiếp theo) bằng cách chọn nội dung trên một kênh bất kỳ, sau đó nhấn và giữ nút Enter trên điều khiển từ xa.
  • Không phải tất cả các dịch vụ và nội dung đều có thể thêm vào danh sách Play Next (Phát tiếp theo).
  • Nếu không có nội dung áp dụng, Play Next (Phát tiếp theo) có thể sẽ không hiển thị.

  [D] Kênh

  Các hàng trong phần [B] Ứng dụng được gọi là “Kênh”. Tại đây, bạn có thể xem nội dung được đề xuất từ các dịch vụ truyền phát video.
  [C] Phát tiếp theo cũng được bao gồm trong Kênh.

  [E] Tùy chỉnh kênh

  Customise channels (Tùy chỉnh kênh) được sử dụng để hiển thị hoặc ẩn các kênh đã chọn.
  LƯU Ý: Để quay lại menu Home, nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa.


  Khắc phục sự cố:

  • Bạn đang gặp rắc rối?
   Mẹo và giải pháp cho các sự cố khác nhau cùng với thông tin hỗ trợ khác sẽ xuất hiện khi bạn nhấn nút HELP (Trợ giúp) trên điều khiển từ xa hoặc chọn biểu tượng  Trợ giúp trong danh sách ứng dụng.
  • Khi Internet bị ngắt kết nối
   Khi Tivi của bạn được kết nối với Internet, các dịch vụ và ứng dụng hiện có sẵn sẽ được hiển thị trong menu Home. Mặt khác, khi Internet bị ngắt kết nối, màn hình Tivi sẽ hiển thị các thông báo “Wi-Fi is not connected” (Không kết nối Wi-Fi được), “Unable to access Internet” (Không thể truy cập Internet) hoặc “Ethernet is not connected” (Không kết nối Ethernet được).
   Khi chọn DETAILS (CHI TIẾT), menu network settings (cài đặt mạng) sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.
   Bạn cần phải kết nối với Internet để làm cho thông báo biến mất.

   


  *Android, Android TV và Google Play là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.