ID bài viết : 00200535 / Sửa lần cuối : 14/08/2019

Cách kích hoạt Dolby Vision trên đầu phát Blu-ray

  Chọn một chủ đề để xem câu trả lời.  Bắt đầu

  • Cập nhật đầu phát Blu-ray với firmware mới nhất, M43.R.0175 trở lên.
  • Sử dụng cáp HDMI cao cấp tốc độ cao hoặc cáp HDMI hỗ trợ băng thông 18 Gbps để kết nối đầu phát Blu-ray của bạn và Tivi.
  • Kết nối với Tivi UHD (4K)/HDR tương thích với Dolby Vision.
  • Đầu phát Blu-ray Disc hoặc Nội dung dịch vụ mạng.

  Kết nối

  Kết nối đầu phát Blu-ray với Tivi UHD (4K)/HDR tương thích với Dolby Vision của bạn bằng cáp HDMI cao cấp tốc độ cao hoặc cáp HDMI tốc độ cao có hỗ trợ băng thông 18 Gbps. 

  • Kết nối cáp HDMI với giắc cắm ngõ ra HDMI của đầu phát.
  • Kết nối đầu kia của cáp HDMI với giắc cắm ngõ vào HDMI cho UHD (4K)/HDR hoặc UHD (4K)/60p trên Tivi của bạn.

   
   
   
  [A] Giắc cắm ngõ ra HDMI của đầu phát Blu-ray.
  [B] Giắc cắm ngõ vào HDMI của Tivi.


   Nếu bạn sử dụng thiết bị thu AV hoặc loa soundbar:
   
   Xác nhận rằng thiết bị thu AV hoặc loa soundbar được kết nối giữa đầu phát và Tivi UHD (4K)/HDR tương thích với Dolby Vision, đồng thời đảm bảo rằng thiết bị âm thanh tương thích với hoạt động truyền/chuyển đổi tín hiệu của Dolby Vision.

   

  [A] Giắc cắm ngõ ra HDMI của đầu phát Blu-ray.
  [B] Giắc cắm ngõ vào HDMI của thiết bị âm thanh (thiết bị thu AV hoặc loa soundbar).
  [C] Giắc cắm ngõ ra HDMI của thiết bị âm thanh (thiết bị thu AV hoặc loa soundbar).
  [D] Giắc cắm ngõ vào HDMI của Tivi.
   
  Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo:
  Cách phát lại âm thanh ở định dạng Dolby Atmos sử dụng thiết bị thu AV đa kênh hoặc loa Sound Bar


  Cài đặt

  • Kiểm tra để đảm bảo cài đặt ngõ ra Dolby Vision thành ON (BẬT) trên đầu phát Blu-ray của bạn.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Screen Settings (Cài đặt màn hình).
   3. Đặt Dolby Vision Output Setting (Cài đặt ngõ ra Dolby Vision) thành ON (BẬT).

   LƯU Ý: Không có chế độ cài đặt "Tự động" và cài đặt mặc định của Dolby Vision Output (Ngõ ra Dolby Vision) là OFF (TẮT).

  • Kiểm tra để đảm bảo cài đặt HDMI cho giắc cắm HDMI trên Tivi của bạn tương ứng với HDR.

   • Đối với BRAVIA TV của Sony:
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài) trong danh mục TV (Tivi).
    4. Chọn HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) và đặt thành Enhanced Format (Định dạng nâng cao).
      
   • Đối với những Tivi khác, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn về cài đặt này.

  Thông tin bổ sung

  • Khi cài đặt Ngõ ra Dolby Vision chuyển sang ON (BẬT), chức năng Video Settings (Cài đặt video) và 3D Playback (Phát lại 3D) sẽ bị vô hiệu hóa.
  • Nội dung tương ứng với Dolby Vision là ngõ ra với HDR10 khi ngõ ra Dolby Vision được đặt thành OFF (TẮT) (Cài đặt mặc định).
  • Khi Dolby Vision được bật, tất cả nội dung (bao gồm nội dung được mã hóa không sử dụng Dolby Vision, chẳng hạn như HD Blu-ray Disc hoặc nội dung truyền phát không có HDR) sẽ được phát bằng cách sử dụng ngõ ra Dolby Vision. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới:

   Thông số kỹ thuật ngõ ra của Dolby Vision

   Cài đặt ngõ ra của Dolby VisionNội dungTivi UHD (4K) / HDR tương ứng với Dolby VisionTivi UHD (4K) / HDR KHÔNG tương ứng với Dolby VisionTivi SDR
   Dolby Vision: ON (BẬT)Dolby VisionNgõ ra Dolby VisionNgõ ra HDR 10Chuyển đổi ngõ ra SDR từ HDR thành SDR
   HDR10 (Dải động Cao)
   SDR (Dải động chuẩn)Ngõ ra SDR
   Dolby Vision: OFF
   (TẮT) (Cài đặt mặc định)
   Dolby VisionNgõ ra HDR10Ngõ ra HDR10Chuyển đổi ngõ ra SDR từ HDR thành SDR
   HDR10
   SDR (Dải động chuẩn)Ngõ ra SDRNgõ ra SDRNgõ ra SDR