ID bài viết : 00139364 / Sửa lần cuối : 12/01/2016

Đầu đĩa Blu-ray có mã vủng không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đầu đĩa Blu-ray mã vùng, nhưng không giống như đầu DVD, các mã vùng cho đầu đĩa Blu-ray sử dụng chữ thay vì con số để chỉ một khu vực cụ thể hoặc khu vực nơi mà các đĩa có thể phát được.

Các mã vùng của đầu đĩa Blu-ray như sau:

  • Vùng A: Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Các vùng lãnh thổ của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và các khu vực khác của Đông Nam Á
  • Vùng B: Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Úc New Zealand.
  • Vùng C: châu Á (trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và các khu vực khác của Đông Nam Á)
  • Khu vực miễn phí: Đây không phải là một thiết lập chính thức, nhưng những đĩa biểu tượng miễn phí khu vực hoặc không có thiết lập hoặc có tất cả các vùng thiết lập (A, B & C)

Chú ý: Các mã vùng cho các bộ phim thương mại Blu-ray có thể được tìm thấy trên mặt sau của các vỏ đĩa Blu-ray.

Các thiết bị Blu-ray hoặc ổ đĩa sẽ hỗ trợ khả năng phát đĩa Blu-ray đã mua trong cùng một vùng, trừ trường hợp quy định tại các máy nghe nhạc hoặc máy tính có tài liệu hướng dẫn. Điều này có nghĩa rằng một máy tính hoặc đĩa XBlu-ray  mua tại Hoa Kỳ sẽ chơi bất kỳ đĩa Blu-ray từ vùng A, nhưng sẽ không chơi đĩa từ Vùng B hoặc C. (Các trường hợp ngoại lệ một đĩa, người chơi hay ổ đĩa được mã hóa như khu vực miễn phí.) Điều này cũng sẽ là sự thật đối máy tính hoặc Blu-ray Disc mua ở một vùng khác

QUAN TRỌNG:

  • Các thiết lập mã vùng cho một thiết bị đầu đĩa Blu-ray không thể thay đổi.
  • Các thiết lập mã vùng cho một máy tính ổ quang Blu-ray Disc chỉ có thể được thay đổi trong các máy tính có phần mềm có khả năng ảnh hưởng đến sự thay đổi đó, và chỉ có thể được thay đổi tổng cộng năm lần. Tham khảo tài liệu phần mềm chơi đĩa Blu-ray để được hướng dẫn làm thế nào để thay đổi các ổ đĩa quang thiết lập mã vùng
  • Đối với hầu hết các ổ đĩa quang Blu-ray, bất kể mã vùng các phần mềm được cài trên một mã khu vực thay đổi thiết lập thứ năm sẽ trở thành thiết lập vĩnh viễn. Một khi điều này xảy ra các thiết lập mã vùng không thể thay đổi một lần nữa
  • Nếu mã vùng của  ổ đĩa quang Blu-ray đã được thiết lập vĩnh viễn cho một khu vực không mong muốn, và bạn muốn sử dụng đĩa Blu-ray với một thiết lập mã vùng khác nhau, ổ đĩa sẽ cần phải được thay thế.