ID bài viết : 00153040 / Sửa lần cuối : 08/08/2019

Cách kết nối với thiết bị Bluetooth.

  Kiểm tra kết nối và cài đặt theo các bước sau đây:

  1. Thực hiện thao tác sau đây trên thiết bị Bluetooth của bạn:
   • Đặt thiết bị Bluetooth cách đầu phát khoảng 1 mét.
   • Đặt thiết bị Bluetooth ở chế độ ghép nối.
    LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách đặt thiết bị Bluetooth ở chế độ ghép nối, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị.


  2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây khi kết nối với thiết bị lần đầu tiên:
   1. Nhấn nút BLUETOOTH trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Bluetooth Device (Thiết bị Bluetooth) trên màn hình phát lại.
   3. Chọn Device List (Danh sách thiết bị) trong Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth).
   4. Nhấn Ảnh/Ảnhnhiều lần để chọn thiết bị bạn cần và nhấn ENTER.
    Khi kết nối Bluetooth được thiết lập, tên thiết bị sẽ xuất hiện trên màn hình Tivi.


  3. Thực hiện thao tác sau đây nếu đầu phát Blu-ray đã ghép nối:
   1. Chọn Setup (Thiết lập).
   2. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   3. Kiểm tra Device list (Danh sách thiết bị).
   4. Quét từ đầu phát này và chọn thiết bị Bluetooth.