ID bài viết : 00199196 / Sửa lần cuối : 18/01/2021

Những loa Soundbar nào được hỗ trợ cài đặt đồng bộ hóa A/V?

Danh sách các hệ thống âm thanh cụ thể được hỗ trợ cài đặt đồng bộ hóa A/V.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.

  Hệ thống âm thanh cụ thể được kết nối với cáp HDMI đề cập tới các mẫu máy được hỗ trợ khi cài đặt A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) được đặt về Auto (Tự động).
  Hiện tại, các mẫu máy sau đây được hỗ trợ.

  HT-Z9F
  HT-ZF9
  HT-X9000F
  HT-XF9000
  HT-X8500
  HT-G700

  LƯU Ý: A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) được đặt thành Auto (Tự động) bằng quy trình sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) — Auto (Tự động).
   • Chọn Sound (Âm thanh) — A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) — Auto (Tự động).