ID bài viết : 00199196 / Sửa lần cuối : 24/12/2018

Cài đặt đồng bộ hóa A/V trên Android TV của tôi hỗ trợ loa Sound Bar nào?

Danh sách các hệ thống âm thanh cụ thể được hỗ trợ bởi cài đặt đồng bộ hóa A/V

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.

  Hệ thống âm thanh cụ thể được kết nối với cáp HDMI đề cập tới các model được hỗ trợ khi cài đặt A/V Sync (Đồng bộ hóa A/V) được đặt về Auto (Tự động).
  Hiện tại, các model sau được hỗ trợ.
  HT-Z9F
  HT-X9000F

  LƯU Ý: A/V Sync (Đồng bộ hóa A/V) được đặt thành Auto (Tự động) bằng quy trình sau.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Sound (Âm thanh).
  4. Chọn A/V sync (Đồng bộ hóa A/V).
  5. Chọn Auto (Tự động).