ID bài viết : 00200151 / Sửa lần cuối : 18/07/2018

Âm thanh bị trễ khi chuyển tiếp nhanh hoặc tua lại nội dung khi Tivi và loa Sound Bar được kết nối.

    Khi chuyển tiếp nhanh hoặc tua lại nội dung Dolby Digital Plus 5.1 kênh, âm thanh của nội dung bạn đang xem có thể bị trễ.

    Nếu sự cố xảy ra, hãy cập nhật phần mềm của loa Sound Bar.

    Nếu sự cố vẫn không được giải quyết sau khi cập nhật, vui lòng tham khảo Âm thanh và video không được đồng bộ; có độ trễ âm thanh.