ID bài viết : 00188496 / Sửa lần cuối : 24/02/2022

Cách truyền âm thanh từ tai nghe và loa BRAVIA TV cùng một lúc.

  QUAN TRỌNG:

  • Một số mẫu Tivi không thể phát ra âm thanh từ cả tai nghe và loa Tivi cùng lúc. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi.
  • Một số mẫu Android TV™ phát hành sau năm 2018 có các thông số kỹ thuật khác nhau. Nếu Tivi của bạn nằm trong danh sách dưới đây, hãy tham khảo bài viết Cách nghe Tivi đồng thời thông qua tai nghe và loa Tivi, loa soundbar hoặc thiết bị âm thanh khác.
    Danh sách mẫu Tivi được hỗ trợ

  Cách thiết lập Tivi

  Đối với Android TV (Ngoại trừ các mẫu trong danh sách dưới đây):

   Danh sách mẫu Tivi không được hỗ trợ

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh).
   • Chọn Sound (Âm thanh).
  4. Chọn Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh).
  5. Chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)).
  6. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút BACK (TRỞ LẠI).
  7. Chọn Headphone speaker link (Kết nối loa tai nghe).
   LƯU Ý: Nếu Headphone speaker link (Kết nối loa tai nghe) không được hiển thị, hãy chọn Audio to both TV speakers & other device (Âm thanh ra cả loa Tivi & thiết bị khác) để bật tính năng này và bỏ qua bước 8.
  8. Chọn Speakers on (Bật loa).

  Đối với các Tivi khác:

  LƯU Ý: Các bước dưới đây chỉ là ví dụ về thao tác thực hiện. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Preferences (Tùy chọn) hoặc System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Setup (Thiết lập).
  5. Chọn AV Setup (Thiết lập AV).
  6. Chọn Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh).
  7. Chọn Audio out (Ngõ ra âm thanh).
  8. Nhấn nút BACK (TRỞ LẠI) hoặc RETURN (QUAY LẠI) để quay lại phần AV Setup (Thiết lập AV).
  9. Chọn Audio out (Ngõ ra âm thanh).
  10. Chọn Fixed (Cố định).

  Để biết thêm thông tin về kết nối, hãy xem bài viết Hướng dẫn kết nối BRAVIA — Tai nghe.