ID bài viết : 00200141 / Sửa lần cuối : 18/07/2018

Có thể chuyển màn hình Menu chính đã cập nhật về màn hình trước đó được không? (Phiên bản cập nhật 1.410)

Cách thay đổi thiết kế Menu chính

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Đối với Tivi ra mắt năm 2017: Khi Tivi được cập nhật lên phần mềm mới nhất (Tháng 4 năm 2018), thiết kế menu chính (Home) thay đổi, nhưng bạn có thể chuyển về chế độ hiển thị menu ban đầu.
  Đối với Tivi ra mắt năm 2018: Thiết kế menu chính (Home) có thể được thay đổi như sau.

  Để thay đổi thiết kế menu chính (Home), hãy thử làm như sau:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Set-up (Thiết lập).
  5. Chọn Home Screen (Màn hình chính).
  6. Chọn Basic (Cơ bản) hoặc Advanced (Nâng cao).

  LƯU Ý:
  Cơ bản: Thiết kế menu chính (Home) năm 2017
  Nâng cao: Thiết kế menu chính (Home) mới