ID bài viết : 00197392 / Sửa lần cuối : 28/10/2019

Cách nghe tiếng Tivi chỉ từ loa Sound Bar.

Âm thanh Tivi phát ra từ cả loa Tivi và loa Sound Bar.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hãy làm theo các bước sau đây nếu Tivi và loa Sound bar được kết nối với cáp HDMI® và âm thanh thoát ra từ loa tích hợp của Tivi và loa Sound bar cùng lúc:

  Mỗi bước sau đây trình bày một giải pháp khả thi cho sự cố. Kiểm tra xem liệu âm thanh chỉ thoát ra từ loa Sound Bar sau khi hoàn thành từng quy trình hay không.

  1. Trên loa Sound Bar, hãy đảm bảo chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) đang bật.

   Đối với HT-X9000F/Z9F

   1. Sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Setup (Thiết lập).
   3. Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).
   4. Chọn HDMI Settings (Cài đặt HDMI).
   5. Chọn Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) và đặt thành On (Bật).

   Đối với HT-S100F/S200F/X8500

   1. Sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar, nhấn và giữ nút VOICE trong 5 giây.
    • Đèn báo USB nhấp nháy hai lần cho biết chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) đang bật.
  2. Tắt và bật loa Sound Bar.
   1. Sử dụng điều khiển từ xa của Tivi, tắt Tivi.
    • Xác nhận xem loa Sound Bar có tắt cùng lúc hay không. 
   2. Nếu loa Sound Bar không tắt, hãy sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar để bật loa Sound Bar.
   3. Sử dụng điều khiển từ xa của Tivi, bật Tivi.
    • Xác nhận xem loa Sound Bar có bật cùng lúc hay không. 
   4. Nếu loa Sound Bar không bật, hãy sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar để tắt loa Sound Bar.
  3. Khôi phục loa Sound Bar về cài đặt mặc định.

   Các phương pháp khôi phục về cài đặt mặc định sẽ khác nhau tùy theo mẫu sản phẩm, vui lòng tham khảo hướng dẫn đi kèm với sản phẩm để biết thêm chi tiết.

   LƯU Ý: Sau khi đã khôi phục về cài đặt mặc định, nếu loa subwoofer hoặc loa sau được kết nối với loa Sound Bar qua mạng không dây, kết nối của chúng có thể bị ngắt. Trong trường hợp này, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm với sản phẩm và thực hiện lại kết nối không dây.