ID bài viết : 00197392 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Cách khắc phục sự cố khi nghe được âm thanh từ cả Tivi và loa Sound Bar

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hãy làm theo các bước sau đây nếu Tivi và loa Sound bar được kết nối với cáp HDMI và âm thanh cùng một lúc thoát ra từ cả loa gắn sẵn trên Tivi và loa Sound bar.

  1. Trên loa Sound bar, hãy đảm bảo chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) đang bật.
   LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách cài đặt chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI), hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
  2. Tắt rồi bật lại loa Sound bar.
   1. Tắt Tivi bằng điều khiển từ xa của Tivi.
    LƯU Ý: Xác nhận xem loa Sound bar có tắt cùng lúc hay không.
   2. Nếu loa Sound bar không tắt, hãy sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound bar để tắt loa Sound bar.
   3. Bật Tivi bằng điều khiển từ xa của Tivi.
    LƯU Ý: Xác nhận xem loa Sound bar có bật cùng lúc hay không.
   4. Nếu loa Sound bar không bật, hãy sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound bar để bật loa Sound bar.