ID bài viết : 00197392 / Sửa lần cuối : 04/07/2018

Cách nghe tiếng Tivi chỉ từ loa Sound Bar.

Âm thanh Tivi phát ra từ cả loa Tivi và loa Sound Bar.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

Hãy làm theo các bước sau đây nếu Tivi và loa Sound bar được kết nối với cáp HDMI® và âm thanh thoát ra từ loa tích hợp của Tivi và loa Sound bar cùng lúc:

Mỗi bước sau đây trình bày một giải pháp khả thi cho sự cố. Kiểm tra xem liệu âm thanh chỉ thoát ra từ loa Sound Bar sau khi hoàn thành từng quy trình hay không.

 1. Trên loa Sound Bar, hãy đảm bảo chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) đang bật.
  1. Sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar, nhấn và giữ nút VOICE trong 5 giây.
   • Đèn báo USB nhấp nháy hai lần cho biết chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) đang bật.
     
 2. Tắt và bật loa Sound Bar.
  1. Sử dụng điều khiển từ xa của Tivi, tắt Tivi.
   • Xác nhận xem loa Sound Bar có tắt cùng lúc hay không. 
  2. Nếu loa Sound Bar không tắt, hãy sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar để bật loa Sound Bar.
  3. Sử dụng điều khiển từ xa của Tivi, bật Tivi.
   • Xác nhận xem loa Sound Bar có bật cùng lúc hay không. 
  4. Nếu loa Sound Bar không bật, hãy sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar để tắt loa Sound Bar.
    
 3. Khôi phục loa Sound Bar về cài đặt mặc định.
  1. Nhấn và giữ phím nguồn và phím âm lượng trong hơn 5 giây, 
  2. Rút cáp nguồn từ ổ điện trên tường. 
  3. Cắm cáp nguồn vào ổ điện trên tường.