ID bài viết : 00247677 / Sửa lần cuối : 24/09/2020

Không có âm thanh hoặc âm thanh rất nhỏ phát ra từ loa subwoofer sau khi kết nối lại nguồn cấp điện. (HT-S350)

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu sự cố này xảy ra, hãy sử dụng nút nguồn của loa thanh hoặc điều khiển từ xa để tắt loa Sound Bar, hãy chờ ít nhất 30 giây rồi bật lại.

    LƯU Ý: Có thể khắc phục sự cố này bằng cách tắt và bật lại loa subwoofer.