ID bài viết : 00247692 / Sửa lần cuối : 02/07/2020

Loa subwoofer phát ra âm thanh quá nhỏ.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  LƯU Ý: Loa subwoofer là loa để phát âm trầm. Âm thanh từ loa subwoofer có thể khó nghe khi nguồn đầu vào có ít âm trầm hơn, chẳng hạn như chương trình truyền hình.

  1. Nhấn nút (âm lượng loa subwoofer) trên điều khiển từ xa để tăng âm lượng từ loa subwoofer.
   LƯU Ý: Tên nút sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy.

  2. Nếu Night mode (Chế độ ban đêm) được đặt thành ON (BẬT), hãy chuyển sang OFF (TẮT).
   LƯU Ý: Để biết chi tiết về Night mode (Chế độ ban đêm), hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

  3. Thử phát âm kiểm tra hoặc nhạc mẫu để kiểm tra xem âm thanh có phát ra từ loa subwoofer hay không:

   • HT-X9000F/Z9F
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Setup (Thiết lập).
    3. Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).
    4. Chọn Speaker Settings (Cài đặt loa).
    5. Chọn Manual Speaker Settings (Cài đặt loa thủ công).
    6. Chọn Test Tone (Âm kiểm tra) và chọn On (Bật).
     LƯU Ý: Chọn Off (Tắt) để kết thúc phát lại Test Tone (Âm kiểm tra).
   • HT-S20R
    LƯU Ý: Trong khi đầu vào USB được chọn, TEST TONE (ÂM KIỂM TRA) sẽ không được phát ra kể khi được đặt là ON (BẬT). Để đảm bảo TEST TONE (ÂM KIỂM TRA) phát ra, hãy chọn một đầu vào không phải USB.
    1. Nhấn nút MENU trên điều khiển từ xa để bật menu ở màn hình phía trước.
    2. Chọn SPEAKER (LOA) — TEST TONE (ÂM KIỂM TRA) — ON (BẬT) để phát âm kiểm tra từ mỗi loa.
    3. Nhấn nút MENU để tắt menu trong màn hình hiển thị.
     LƯU Ý:
     • Để chọn mục và cài đặt mong muốn, nhấn liên tục (lên), (xuống) hoặc ENTER. Bạn có thể quay lại màn hình trước đó bằng cách nhấn nút BACK.
     • Để tắt TEST TONE (ÂM KIỂM TRA), chọn SPEAKER (LOA) — TEST TONE (ÂM KIỂM TRA) — OFF (TẮT).
   • Mẫu khác
    1. Nhấn nút INPUT (ĐẦU VÀO) hoặc nút (chọn đầu vào) trên loa Sound Bar trong 5 giây để phát lại nhạc mẫu trong thiết bị.
    2. Nhấn nút INPUT (ĐẦU VÀO) hoặc nút (chọn đầu vào) lần nữa để kết thúc phát lại nhạc mẫu trong thiết bị và quay về trạng thái trước đó của thiết bị.