ID bài viết : 00189092 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Cách quay về màn hình trước trên ứng dụng YouTube KIDS và cách đóng ứng dụng

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra như sau:

  • Cách quay về màn hình trước

    Sử dụng điều khiển từ xa để chọn và nhấn vào biểu tượng quay lại (mũi tên trái) ở đầu màn hình YouTube KIDS.

    LƯU Ý: Bạn không thể sử dụng nút RETURN (QUAY LẠI) trên điều khiển từ xa.

  • Cách đóng ứng dụng

    Nhấn nút Exit (Thoát) hoặc HOME trên điều khiển từ xa.