ID bài viết : 00189092 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Cách quay về màn hình trước trên ứng dụng YouTube KIDS và cách đóng ứng dụng

  Hãy kiểm tra như sau:

  • Cách quay về màn hình trước

   Sử dụng điều khiển từ xa để chọn và nhấn vào biểu tượng quay lại (mũi tên trái) ở đầu màn hình YouTube KIDS.

   LƯU Ý: Bạn không thể sử dụng nút RETURN (QUAY LẠI) trên điều khiển từ xa.

  • Cách đóng ứng dụng

   Nhấn nút Exit (Thoát) hoặc HOME trên điều khiển từ xa.