ID bài viết : 00189097 / Sửa lần cuối : 22/07/2018

Thanh âm lượng không hiển thị hoặc không hoạt động trong ứng dụng IPTV, YouTube và Netflix.

  Khi thanh âm lượng không hiển thị và không hoạt động trong ứng dụng IPTV, YouTube và Netflix, hãy TẮT (OFF) rồi BẬT (ON) Tivi bằng điều khiển từ xa.

  Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy cập nhật phần mềm Tivi (firmware).
  Xem phần dưới đây về cách cập nhật phần mềm qua mạng:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Home.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
  5. Chọn Network (Mạng).

   LƯU Ý: Nếu phần mềm đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất, hãy tiến hành khôi phục cài đặt gốc.
   Xem phần dưới đây về cách khôi phục cài đặt gốc.

   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Home.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
   4. Chọn Factory Reset (Khôi phục cài đặt gốc).