ID bài viết : 00178152 / Sửa lần cuối : 14/06/2017In

Trung tâm điều khiển của iOS 10 không thể phát hiện thiết bị của tôi trong Airplay

  Trung tâm điều khiển của iOS 10 không thể phát hiện thiết bị của tôi để Airplay

  Nếu bạn không thể tìm thấy thiết bị của mình trên Airplay Mirroring từ Trung tâm điều khiển của iPhone, hãy thử các phương pháp sau đây:

  • Di chuyển đến Music App của iPhone
  • Nhấp vào biểu tượng Airplayairplay

  Thiết bị của bạn sẽ  hiển thị như một loa Airplay
  display