ID bài viết : 00151766 / Sửa lần cuối : 17/06/2016

Âm lượng thấp trong khi phát lại Airplay trên thiết bị Apple.

Âm lượng thấp trong khi phát lại Airplay trên thiết bị Apple.

    Nếu âm lượng thấp trong khi phát lại Airplay trên iPod hoặc iPhone hoặc thiết bị di động kỹ thuật số iPad, thực hiện theo các bước sau đây:

    1. Di chuyển đến Settings trên thiết bị Apple.
    2. Trên danh sách menu, chọn Music.
    3. Thiết lập Sound Check sang OFF