ID bài viết : 00176671 / Sửa lần cuối : 14/06/2017

Không thể xem TV ở chế độ 3D mặc dù đã cài đặt sang 3D Display trên màn hình Home.

Không thể xem TV ở chế độ 3D mặc dù đã cài đặt sang 3D Display trên màn hình Home.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ngay cả khi bạn cài đặt 3D Display sang 3D(Side-by-Side) hoặc 3D(Over-Under) trên màn hình Home, thiết lập sẽ được cài đặt sang off khi chuyển sang Input hoặc bật ứng dụng.
Để xem ở 3D, hãy thực hiện theo tiến trình sau.

  1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn 3D trong phần Display & Sound.
  3. Chọn 3D display.
  4. Lựa chọn 3D(Side-by-Side) hoặc 3D(Over-Under).

LƯU Ý: Các bước trên chỉ áp dụng với những model TV có hỗ trợ tính năng 3D. Không phải tất cả model TV đều hỗ trợ tính năng 3D.