ID bài viết : 00139351 / Sửa lần cuối : 27/03/2018

Chế độ hình ảnh không chuyển sang Cinema home ngay cả khi phát các nội dung ở chế độ 1080/24p (hoặc 720/24p).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chế độ hình ảnh không chuyển sang Cinema home ngay cả khi phát các nội dung ở chế độ 1080/24p (hoặc 720/24p).

Khi phát lại các nội dung từ thiết bị lưu trữ USB, Home Network, hoặc dịch vụ video Internet, Chế độ hình ảnh (Picture mode ) không tự động chuyển sang Cinema home ngay cả khi phát các nội dung ở chế độ 1080/24p (hoặc 720/24p).

Để xem với chế độ Cinema home, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để thiết lập thủ công chế độ hình ảnh (Picture mode ) sang xem phim (Cinema home).

  1. Nhấn nút Action menu trên điều khiển từ xa trong lúc các nội dung đang được hiển thị
  2. Chọn Hình ảnh (Picture) trong mục Display & Sound.
  3. Chọn Picture mode thiết lập Cinema home