ID bài viết : 00169061 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Mặc dù TV không tương thích 3D nhưng đèn chỉ báo trên TV vẫn chỉ ra có tín hiệu 3D.

Mặc dù TV không tương thích 3D nhưng đèn chỉ báo trên TV vẫn chỉ ra có tín hiệu 3D.

    Với phần mềm cập nhật, chúng tôi đã bổ sung thông báo mà sẽ xuất hiện khi TV không tương thích 3D nhận diện ra tín hiệu 3D.
    Bạn không thể xem chương trình ở định dạng 3D trên một TV không tương thích 3D. Vui lòng xem một chương trình 2D khác.

    LƯU Ý:

    • Thông báo này sẽ xuất hiện khi xem chương trình 3D ở định dạng Trên và dưới hoặc định dạng Trái và phải.
    • Để kiểm tra xem TV của bạn có tương thích 3D không, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc thông số kĩ thuật TV của bạn.