ID bài viết : 00161008 / Sửa lần cuối : 18/02/2019

Cách giảm độ trễ tín hiệu nhập cho Game HDR.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi bạn chơi game HDR thông qua ngõ vào HDMI trên Tivi, hãy đảm bảo chọn ngõ vào HDMI thích hợp trên Tivi. Sau đó, làm theo các bước thích hợp dưới đây tùy theo loại Tivi của bạn.
  LƯU Ý: Trước khi thực hiện các bước này, hãy đảm bảo rằng Android TV đã cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất.

  Đối với Android TV ra mắt sau năm 2016, ngoại trừ các dòng sản phẩm W8xxD/ W9xxD/ X93xxD_X94xxD/ X85xxD/S85xxD:
  Bật chế độ Game (Trò chơi) trên Android TV.

  1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Picture (Hình ảnh) hoặc Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh).
  3. Chọn Game (Trò chơi) trong Picture mode (Chế độ hình ảnh).

  Đối với Android TV ra mắt vào năm 2015 và các dòng sản phẩm W8xxD/ W9xxD/ X93xxD_X94xxD/ X85xxD/S85xxD:
  Tắt Motionflow trên Android TV.

  1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Picture (Hình ảnh) hoặc Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh).
  3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  4. Trong Motion (Chuyển động), chọn Motionflow.
  5. Chọn Off (Tắt).