ID bài viết : 00176345 / Sửa lần cuối : 05/01/2021

Khi màn hình Tivi đang ở các màn hình như màn hình Home, màn hình sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình trong thời gian ngắn. (Tivi OLED)

  Để tránh bị lưu ảnh, chức năng bảo vệ màn hình sẽ được kích hoạt nếu bạn không thực hiện thao tác nào trên Tivi trong một khoảng thời gian.
  Chế độ bảo vệ màn hình sẽ bị hủy và trở về màn hình trước đó nếu có thao tác trên điều khiển từ xa.

  Bạn có thể thay đổi thời gian chạy chế độ bảo vệ màn hình bằng những cách sau đây.

  Đối với Android™ 7.0 trở lên

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình).
  4. Chọn When to start (Thời gian bắt đầu).
  5. Chọn từ khung thời gian sau.
   5 minutes / 15 minutes / 30 minutes / 1 hour / 2hours (5 phút / 15 phút / 30 phút / 1 giờ / 2 giờ)

  Đối với Android 6.0

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Daydream (Mơ màng) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn When to daydream (Thời gian mơ màng).
  5. Chọn từ khung thời gian sau.
   5 minutes / 10 minutes / 15 minutes / 30 minutes / 1 hour (5 phút / 10 phút / 15 phút / 30 phút / 1 giờ)

  LƯU Ý: Sony khuyến nghị cài đặt 5 phút để tránh lưu ảnh và kéo dài tuổi thọ cho màn hình.