ID bài viết : 00176345 / Sửa lần cuối : 22/06/2018

Khi màn hình Tivi đang ở các màn hình như màn hình Home, màn hình sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình trong thời gian ngắn. (Tivi OLED)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để tránh bị lưu ảnh, chức năng bảo vệ màn hình sẽ được kích hoạt nếu bạn không thực hiện thao tác nào trong một khoảng thời gian.
Chế độ bảo vệ màn hình sẽ bị hủy và trở về màn hình trước đó nếu có thao tác trên điều khiển từ xa.

Có thể thay đổi thời gian chạy chế độ bảo vệ màn hình bằng những cách sau.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
  • Đối với Android OS6 (M)
   1. Chọn Mơ màng (Daydream) trong danh mục Tivi.
   2. Chọn Thời gian mơ màng (When to daydream).
   3. Chọn từ khung thời gian sau.
    5 phút / 10 phút / 15 phút / 30 phút / 1 giờ
  • Đối với Android OS7 (N)
   1. Chọn Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) trong danh mục TV (Tivi).
   2. Chọn When to start (Thời gian bắt đầu).
   3. Chọn từ khung thời gian sau.
    5 phút / 15 phút / 30 phút / 1 giờ / 2 giờ

LƯU Ý: Sony khuyến nghị cài đặt 5 phút để tránh lưu ảnh và kéo dài tuổi thọ cho màn hình.