ID bài viết : 00173320 / Sửa lần cuối : 06/06/2019

Một đường kẻ trắng xuất hiện trên màn hình khi Tivi ở chế độ chờ.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đây là một thao tác kiểm tra của chức năng Panel Refresh (Làm mới màn hình).
Khi Làm mới màn hình được thực hiện, sau khoảng 1 giờ, đường kẻ trắng sẽ dịch chuyển từ đầu xuống cuối màn hình và kiểm tra điều kiện điểm ảnh của màn hình Tivi.