ID bài viết : 00203939 / Sửa lần cuối : 02/12/2019

Màn hình Tivi chuyển sang màu đen trong một khoảng thời gian ngắn khi tôi kết nối hoặc ngắt kết nối tai nghe hoạc thiết bị Bluetooth.

    Nếu chế độ eArc được đặt thành Auto (Tự động) thì màn hình của Master Series TV của bạn sẽ tạm thời chuyển sang màu đen khi bạn cắm hay rút phích cắm thiết bị âm thanh khỏi giắc cắm tai nghe hoặc kết nối hay ngắt kết nối thiết bị Bluetooth. Hiện tượng này hoàn toàn bình thường.