ID bài viết : 00176350 / Sửa lần cuối : 05/12/2019

Độ sáng màn hình thay đổi đột ngột. (Tivi OLED)

Màn hình đột nhiên trở nên sáng hơn hoặc tối hơn.

  Hãy kiểm tra như sau:

  Nếu Light sensor (Cảm biến ánh sáng) được đặt thành On (Bật), độ sáng của màn hình Tivi sẽ thay đổi cho phù hợp với độ sáng xung quanh.

  Cách truy cập cài đặt Light sensor (Cảm biến ánh sáng):

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Light sensor (Cảm biến ánh sáng).
   • Chọn Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Light sensor (Cảm biến ánh sáng).

  LƯU Ý: Cảm biến ánh sáng nằm ở giữa phần phía dưới của màn hình Tivi.

  Nếu hình ảnh hiển thị trên màn hình Tivi rất dễ bị lưu ảnh màn hình, chức năng giảm dần độ sáng màn hình sẽ hoạt động để Tivi không bị hiện tượng lưu ảnh màn hình. Nếu bạn thay đổi màn hình hoặc thực hiện một thao tác khác giúp loại trừ được nguy cơ xảy ra hiện tượng lưu ảnh thì độ sáng sẽ trở lại bình thường.
  Nếu thay đổi độ sáng không thuận tiện, hãy giảm cài đặt Peak Luminance (Độ sáng tối đa). Điều này sẽ làm giảm thay đổi độ sáng.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Brightness (Độ sáng) — Peak luminance (Độ sáng tối đa) — Medium (Trung bình) hoặc Low (Thấp).
   • Chọn Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Brightness (Độ sáng) — Peak Luminance (Độ sáng tối đa) — Medium (Trung bình) hoặc Low (Thấp).

  LƯU Ý: Với các màn hình như HOME (Màn hình chính) và màn hình trên cùng của ứng dụng có chứa nhiều ảnh tĩnh sáng, chức năng này sẽ hoạt động đặc biệt thường xuyên.