ID bài viết : 00198139 / Sửa lần cuối : 12/03/2019

Khi xem những cảnh tối trên màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED), có các đường kẻ hoặc vạch xuất hiện trên các phần của màn hình.

    Màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) được sản xuất chính xác, nhưng chênh lệch về độ sáng có thể gây ra những đường kẻ hoặc vạch nhỏ xuất hiện trên màn hình. Các Tivi này đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp. Đây không phải là lỗi.