ID bài viết : 00231052 / Sửa lần cuối : 05/08/2019

Xem phim 3D trên Android TV của bạn

  Bạn cũng có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video sau. (Video sử dụng KJ-43X8500C làm ví dụ.)

  • VIDEO: Chuẩn bị kính 3D, đăng ký kính Active 3D, xem Tivi ở định dạng 3D và thay pin

   

   

  Trước khi bắt đầu

  Để xem phim 3D trên Android TV, bạn cần có:

  • Một Android TV có hỗ trợ định dạng 3D
   • >Nếu bạn có Tivi 4K, tín hiệu 3D sẽ không được hiển thị nếu Tivi nhận được tín hiệu 4K.
  • Đĩa Blu-ray 3D hoặc nội dung 3D
  • Kính 3D tương thích
   • Kính Passive hoặc Active 3D (Đâu là điểm khác biệt?)
   • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi để xác nhận xem kính có được cung cấp kèm theo không hoặc bạn có thể mua kính dưới dạng phụ kiện tùy chọn.

   

  Chuẩn bị kính 3D

  • Đối với mẫu máy có hỗ trợ Kính Passive 3D
   Bạn có thể xem nội dung 3D bằng cách đeo kính.

  • >Đối với mẫu máy co hỗ trợ Kính Active 3D

   Khi sử dụng Kính 3D lần đầu tiên, bạn cần đăng ký Kính Active 3D trên Tivi. Hãy làm theo các bước sau.
   LƯU Ý: Sau khi đăng ký xong, bạn có thể xem nội dung 3D bằng cách bật nguồn trên kính.

  1. Tháo tấm cách điện của pin trên kính ra.

   Tháo tấm cách điện của pin

  2. Giữ kính cách Tivi trong khoảng 50 cm (1,6 ft.).
  3. Nhấn và giữ nút/chỉ báo nút nguồn(Nguồn) trên kính trong 2 giây.

   Giữ kính trong phạm vi 50 cm (1,6 fit.)

  4. Kính sẽ bật và quá trình đăng ký sẽ bắt đầu. Nút/chỉ báo nút nguồn(Nguồn) nhấp nháy xanh lục và vàng trong khi đăng ký.
  5. Khi quá trính đăng ký kết thúc, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình Tivi trong 5 giây và nút/chỉ báo nút nguồn(Nguồn) bật sáng màu xanh lục trong 3 giây.

   

  Xem phim 3D

  Sau khi kiểm tra xong các cài đặt, bạn đã sẵn sàng để xem phim 3D.

  1. Phát nội dung 3D trên Tivi.
  2. Đeo kính 3D.
   • Nếu bạn có kính Passive 3D thì hãy đeo kính.
   • Nếu bạn có kính Active 3D, hãy bật nguồn và kính đã sẵn sàng để bạn sử dụng.

  Khắc phục sự cố

  LƯU Ý: Các bước có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành Android của bạn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các hướng dẫn cụ thể dành cho mẫu sản phẩm của bạn.

  • Nếu hình ảnh không hiển thị 3D, hãy kiểm tra như sau:
   1. Trên điều khiển từ xa của bạn, nhấn nút ACTION MENU.
   2. Chọn 3D.
   3. Chọn chế độ hiển thị 3D phù hợp với bộ phim.
    • Bạn có thể không chọn được 3D (Side by Side) (3D Song song) hoặc 3D (Over-Under) (3D Trên-Dưới) tùy thuộc vào định dạng hoặc tín hiệu ngõ vào.
  • Nếu bạn có kính Active 3D, hãy kiểm tra như sau:
   • Khi pin yếu, nút nguồn hoặc chỉ báo nguồn sẽ nhấp nháy màu xanh lục 3 lần sau mỗi 2 giây. Thay pin nếu xảy ra tình trạng này.
   • Nếu hình ảnh 3D không ổn định, có khả năng là do nhiễu vô tuyến giữa kính Active 3D và các thiết bị không dây khác ở gần đó. Để cải thiện tình hình, hãy thử tắt các thiết bị không dây khác hoặc giữ các thiết bị này cách xa Tivi và kính Active 3D.
   • Đảm bảo bạn đã thiết lập các cài đặt Bluetooth trên Tivi.

    Làm theo các bước sau đây cho hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow:

    1. Nhấn nút HOME.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
    4. Trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện), chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    5. Trong phần Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth), chọn Bluetooth.

     Cách bật cài đặt Bluetooth trên Android 6.0 Marshmallow

    6. Chọn On (Bật).
  • Kiểm tra xem Tivi của bạn có hỗ trợ hiển thị 3D không

   Làm theo các bước sau đây cho hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow:

   1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Picture & Display (Hình ảnh & Hiển thị).
   4. Trong phần Picture & Display (Hình ảnh & Hiển thị), chọn 3D settings (Cài đặt 3D).

    Cài đặt 3D trên Android TV

   5. Chọn 3D Display (Trình chiếu 3D).
   6. Chọn On (Bật).
  • Nếu bạn có Đầu phát Blu-ray Disc của Sony có hỗ trợ 3D, hãy chọn 3D Output Setting (Cài đặt ngõ ra 3D):
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn Setup (Thiết lập).
   3. Chọn Screen Settings (Cài đặt màn hình).
   4. Chọn 3D Output Setting (Cài đặt ngõ ra 3D).
   5. Chọn Auto (Tự động).
    • Bạn không thể xem ảnh tĩnh 3D được chụp bằng máy ảnh và sử dụng định dạng tập tin .mpo trên Android TV có hỗ trợ 3D.
  • Kiểm tra xem Tivi của bạn có hỗ trợ tín hiệu ngõ ra 3D của thiết bị đầu ra hay không.
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn TV (Tivi).
   4. Chọn Picture & Display (Hình ảnh & Hiển thị).
   5. Chọn 3D settings (Cài đặt 3D).
   6. Chọn 3D signal notification (Nhận biết tín hiệu 3D).
   7. Trong phần 3D signal notification (Nhận biết tín hiệu 3D), chọn On (Bật).
    • Khi Tivi nhận diện được nội dung 3D, màn hình sẽ hiển thị thông báo 3D signal has been detected (Đã phát hiện tín hiệu 3D).
  • Dưới đây là một vài cách khác để phát hiện tín hiệu nếu Tivi của bạn nhận diện được tín hiệu 3D từ thiết bị đầu ra:
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn TV (Tivi).
   4. Chọn Picture & Display (Hình ảnh & Hiển thị).
   5. Chọn 3D settings (Cài đặt 3D).
   6. Chọn 3D display (Trình chiếu 3D).
    • Tùy chọn On (Bật) sẽ xuất hiện bên dưới 3D display (Trình chiếu 3D) nếu phim ở định dạng 3D.

   

  Thông tin liên quan