ID bài viết : 00130268 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Nội dung 3D từ thiết bị USB hoặc mạng gia đình không phát lại được trên Tivi Android.

Nội dung 3D từ thiết bị USB hoặc mạng gia đình sẽ không phát lại được trên Tivi Android.

  Tivi Android không hỗ trợ phát lại hình ảnh 3D từ một thiết bị USB hoặc mạng gia đình.

  Để phát lại phim 3D, vui lòng cập nhật phần mềm TV lên phiên bản mới nhất. Tìm hiểu phương pháp cập nhật phần mềm Tivi Android tại   đây .
  Sau đó, thay đổi thiết lập hiển thị 3D của Tivi theo các bước sau đây.

  1. Trên điều khiển từ xa IR đi kèm, nhấn nút ACTION MENU trong khi đang thử phát lại một bộ phim 3D.
  2. Trong mục Display & Sound, chọn 3D.
  3. Chọn 3D display.
  4. Chọn 3D (Side-by-Side) hoặc 3D (Over-Under).