ID bài viết : 00187447 / Sửa lần cuối : 03/09/2019

Bảng tương thích kính 3D dành cho Android TV (các mẫu Tivi 2016/2015)

  • Tôi muốn kiểm tra kính 3D tùy chọn tương thích dành cho BRAVIA TV của tôi.
  • Tôi mới mua một mẫu kính 3D hỗ trợ BRAVIA TV. Tôi có thể tiếp tục sử dụng mẫu kính 3D của Tivi cũ cho Tivi mới không?

  Bạn sẽ cần có kính 3D tương thích để xem phim 3D với Tivi Android hỗ trợ 3D (các mẫu Tivi 2016/2015).
  Kiểm tra bảng tương thích sau để xác nhận loại 3D nào phù hợp với Tivi của bạn và kính 3D tương thích với Tivi của bạn.

  Các mẫu năm 2016

  Tivi BRAVIA hỗ trợ chức năng 3D Loại 3D Hệ thống liên lạc Kính 3D tương thích
  Dòng Tên mẫu máy
  Dòng Z9D KD-100Z9D (*1) Chủ động RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
  TDG-BT400A (*3)
  KD-75Z9D
  KD-65Z9D
  Dòng X9350D (*2) KD-65X9350D
  KD-55X9350D
  Dòng X93xxD_X94xxD
  KD-75X9400D
  KD-65X9300D
  KD-55X9300D
  Dòng W9xxD KDL-50W950D
  KDL-43W950D
  Dòng W8xxD KDL-55W800D
  KDL-50W800D
  KDL-43W800D

  *1 Chỉ Đài Loan
  *2 Chỉ Ấn Độ
  *3 Được cung cấp dưới dạng phụ kiện tùy theo mẫu máy/khu vực/quốc gia

  Các mẫu năm 2015

  Tivi BRAVIA hỗ trợ chức năng 3D Loại 3D Hệ thống liên lạc Kính 3D tương thích
  Dòng Tên mẫu máy
  Dòng X93xxC_X94xxC KD-75X9400C
  KD-65X9300C
  KD-55X9300C
  Chủ động RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
  TDG-BT400A (*1)
  Dòng X90xxC_X91xxC KD-75X9100C
  KD-65X9000C
  KD-55X9000C
  Thụ động IR TDG-500P
  Dòng X85xxC KD-75X8500C
  KD-65X8500C
  KD-55X8500C
  Chủ động RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
  TDG-BT400A (*1)
  Dòng S85xxC KD-65S8500C
  KD-55S8500C
  Dòng W85xC KDL-75W850C
  KDL-65W850C
  Dòng W80xC KDL-55W800C
  KDL-50W800C
  KDL-43W800C

  *1 Được cung cấp dưới dạng phụ kiện tùy theo mẫu máy/khu vực/quốc gia