ID bài viết : 00162774 / Sửa lần cuối : 26/03/2019

Màn hình hiển thị và màn hình chính đôi khi bị tối màu.

Màn hình hiển thị và màn hình chính đôi khi bị tối màu.

  Kiểm tra như sau:

  • Khi đang xem nội dung video HDR (bao gồm các video trên internet):
   Màn hình hiển thị và màn hình chính đôi khi có thể bị tối màu nhưng không phải do máy bị trục trặc
   Vì các thiết kế đồ họa như màn hình hiển thị hay màn hình chính được sản xuất theo tiêu chuẩn bình thường nên các màn hình hiển thị hơi tối màu do có sự khác biệt trong tiêu chuẩn chế độ chất lượng hình ảnh đối với công nghệ HDR

  • Nếu chế độ HDR được bật, thiết lập chế độ HDR sang AUTO theo các cách sau đây
   • Khi sử dụng ứng dụng video như Youtube:
    1. Ấn nút Action Menu trên điều khiển
    2. Chọn Picture
    3. Chọn Cài đặt nâng cao (Advanced settings) trong mục Picture Apps (Video)
    4. Chọn Video options
    5. Chọn chế độ HDR (HDR mode)
    6. Chọn Auto
   • Khi sử dụng các ứng dụng như Google Play Store:
    1. Nhấn nút Home trên điều khiển
    2. Hiển thị màn hình Cài đặt (Settings)
    3. Nhấn nút Action Menu trên điều khiển
    4. Chọn Picture
    5. Chọn Cài đặt nâng cao (Advanced settings) trong mục Picture Apps (Video)
    6. Chọn Video options
    7. Chọn HDR mode
    8. Chọn Auto
   • Khi xem nội dung HDR của thiết bị kết nối ngoài qua cổng HDMI
    1. Chọn chế độ input (HDMI)
    2. Nhấn nút Action Menu trên điều khiển
    3. Chọn Picture
    4. Chọn Cài đặt nâng cao (Advanced settings) trong Picture HDMI
    5. Chọn Video options
    6. Chọn chế độ HDR (HDR mode)
    7. Chọn Auto