ID bài viết : 00084968 / Sửa lần cuối : 25/06/2018

Tôi không thể kết nối với tai nghe hoặc loa qua ghép nối Bluetooth từ thiết bị di động.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có khả năng đã kết nối Bluetooth với thiết bị mà bạn không muốn kết nối hoặc kết nối Bluetooth được thiết lập không đúng.

Ảnh

Khi sử dụng nhiều thiết bị Bluetooth kèm theo tai nghe hoặc loa, bạn không thể kết nối với thiết bị dự kiến.

Vui lòng xác nhận cách kết hợp các thiết bị mà bạn đang sử dụng.

Khi sử dụng tai nghe hoặc loa tương thích NFC hoặc thiết bị Bluetooth.

Chạm lại vào ký hiệu NFC trên thiết bị Bluetooth kèm theo tai nghe hoặc loa.
Hủy màn hình của thiết bị di động.

Ảnh

Vậy là kết nối đã hoàn tất.


Khi sử dụng thiết bị Android (khi bạn không biết liệu thiết bị có tương thích với NFC hay không).

Thực hiện quy trình kết nối dưới đây:

 1. Thiết lập loa hoặc tai nghe ở chế độ ghép nối.

  LƯU Ý: Quy trình chuyển sang chế độ ghép nối sẽ khác nhau tùy theo thiết bị của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
  • Ví dụ: Khi nhấn nút nguồn để thiết lập chế độ ghép nối.
   1. Tắt loa hoặc tai nghe, sau đó chờ một chút trong khi nhấn và giữ nút nguồn.
   2. Khi đèn nguồn nhấp nháy màu đỏ và lam, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ghép nối.

 2. Thực hiện ghép nối với thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối.
  LƯU Ý: Quy trình thao tác của Android 6.0 được giải thích bên dưới.


  1. Chạm vào nút HOME.

   Ảnh

  2. Chạm vào Settings (Cài đặt).

   Ảnh

  3. Chạm vào Bluetooth.

   Ảnh

  4. Chạm vào tên thiết bị được hiển thị trong các mục Bluetooth.

   Ảnh

   LƯU Ý: Nếu tên thiết bị không được hiển thị trong các mục Bluetooth, có khả năng chức năng Bluetooth được đặt là tắt. Đặt chức năng Bluetooth là bật.

   Ảnh

   Khi ghép nối hoàn tất, connected (đã kết nối) được hiển thị trong tên thiết bị Bluetooth.

   Ảnh

   Vậy là kết nối đã hoàn tất.

Khi sử dụng thiết bị iOS.

Thực hiện quy trình kết nối dưới đây:

 1. Thiết lập loa hoặc tai nghe ở chế độ ghép nối.

  LƯU Ý: Quy trình chuyển sang chế độ ghép nối sẽ khác nhau tùy theo thiết bị của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
  • Ví dụ: Khi nhấn nút nguồn để thiết lập chế độ ghép nối.
   1. Tắt loa hoặc tai nghe, sau đó chờ một chút trong khi nhấn và giữ nút nguồn.
   2. Khi đèn nguồn nhấp nháy màu đỏ và lam, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ghép nối.

 2. Thực hiện ghép nối với thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối.

  LƯU Ý: Quy trình thao tác của iOS 10 được giải thích bên dưới.

  1. Chạm vào settings (cài đặt) trên màn hình HOME.

   Ảnh

  2. Chạm vào Bluetooth.

   Ảnh

  3. Đặt Bluetooth là ON (BẬT).
  4. Chạm vào tên thiết bị được hiển thị trong các mục Bluetooth.

   Ảnh

   LƯU Ý: Nếu tên thiết bị không được hiển thị trong các mục Bluetooth, có khả năng chức năng Bluetooth được đặt là tắt. Đặt chức năng Bluetooth là bật.

   Ảnh

   Khi ghép nối hoàn tất, connected (đã kết nối) được hiển thị trong tên thiết bị Bluetooth.

   Ảnh

   Vậy là kết nối đã hoàn tất.

Để biết thêm thông tin về kết nối Bluetooth với máy nghe nhạc Walkman, Tai nghe, Máy tính hoặc Loa sound bar, hãy tham khảo: