ID bài viết : 00176403 / Sửa lần cuối : 17/03/2022

Bị nhiễu trong những cảnh chuyển động nhanh, khi chuyển cảnh, hoặc ở các cạnh màn hình trong những cảnh chuyển động nhanh.

  Motionflow tạo ra các hình ảnh chèn vào làm cho chuyển động mượt mà. Điều này có thể gây nhiễu trong các tình huống sau đây.

  • Chuyển giữa các cảnh hoặc những cảnh chuyển động nhanh
  • Trên các cạnh màn hình trong những cảnh chuyển động nhanh

  Nếu ảnh nhiễu làm phiền bạn, hãy thay đổi cài đặt Motionflow theo các bước dưới đây.
  LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành. Hãy xem ví dụ sau đây.

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).   Cách truy cập Settings (Cài đặt): 
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Picture settings (Cài đặt hình ảnh) — Picture (Hình ảnh) — Motion (Chuyển động) — Motionflow.
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị và âm thanh)— Picture (Hình ảnh) — Motion (Chuyển động) — Motionflow.
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) hoặc Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Motion (Chuyển động) — Motionflow.
   • Chọn Picture & Display (Hình ảnh & Hiển thị) — Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Motion (Chuyển động) — Motionflow.
  3. Video bạn đang mở hiển thị trên màn hình. Chọn một chế độ giảm nhiễu khác trong khi xem. 
   Nếu các cài đặt khác không khắc phục được sự cố nhiễu, hãy chọn chế độ Custom (Tùy chỉnh) và điều chỉnh Smoothness (Độ mượt) theo các bước sau đây.
  4. Chọn Custom (Tùy chỉnh).
  5. Chọn Smoothness (Độ mượt) và thay đổi mức độ mượt bằng cách nhấn nút XuốngTrái hoặc Phải.

   LƯU Ý: Nếu ảnh nhiễu vẫn không giảm, hãy đặt Motionflow thành Off (Tắt).