ID bài viết : 00176403 / Sửa lần cuối : 06/12/2019

Bị nhiễu trong những cảnh chuyển động nhanh, khi chuyển cảnh, hoặc ở các cạnh màn hình trong những cảnh chuyển động nhanh.

  Motionflow tạo ra các hình ảnh chèn vào làm cho chuyển động mượt mà. Điều này có thể gây nhiễu trong các tình huống sau đây.

  • Chuyển giữa các cảnh hoặc những cảnh chuyển động nhanh
  • Trên các cạnh màn hình trong những cảnh chuyển động nhanh

  Nếu ảnh nhiễu làm phiền bạn, hãy thay đổi cài đặt Motionflow theo các bước dưới đây.
  LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành. Hãy xem ví dụ sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) hoặc DisplayPicture — Advanced settings — Motion — Motionflow (Hiển thị - Hình ảnh - Cài đặt nâng cao - Chuyển động - Motionflow).
   HOẶC
   Chọn Picture & DisplayPicture adjustments — Advanced settings — Motion — Motionflow (Hình ảnh & Hiển thị - Điều chỉnh hình ảnh - Cài đặt nâng cao - Chuyển động - Motionflow).
  4. Video bạn đang mở hiển thị trên màn hình. Chọn một chế độ giảm nhiễu khác trong khi xem. 
   Nếu các cài đặt khác không khắc phục được sự cố nhiễu, hãy chọn chế độ Custom (Tùy chỉnh) và điều chỉnh Smoothness (Độ mượt) theo các bước sau đây.
  5. Chọn Custom (Tùy chỉnh).
  6. Chọn Smoothness (Độ mượt) và thay đổi mức độ mượt bằng cách nhấn nút Trái hoặc Phải.

   LƯU Ý:
   Nếu ảnh nhiễu vẫn không giảm, hãy đặt Motionflow thành Off (Tắt).