ID bài viết : 00176403 / Sửa lần cuối : 04/04/2018

Nhiễu xuất hiện trong những cảnh chuyển động nhanh hoặc khi chuyển cảnh.

Nhiễu xuất hiện trong những cảnh chuyển động nhanh hoặc khi chuyển cảnh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nhiễu có thể xuất hiện trong những cảnh chuyển động nhanh hoặc khi chuyển cảnh, nhưng đây không phải là hư hỏng.
Nếu những nhiễu này làm phiền bạn, hãy thay đổi thiết lập Motionflow theo những bước sau đây.

Thử thay đổi thiết lập bằng cách thực hiện theo những bước bên dưới.

 1.  Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển.
 2.  Chọn Picture adjustments hoặc Picture in the Display & Sound category.
 3.  Chọn Advanced settings.
 4.  Đánh dấu Motion.

  Image

 5.  Nhấn vào nút bên phải để đánh dấu Motionflow.  

  Image
 6.  Chọn Motionflow.
 7. Video bạn đang phát được hiển thị trên màn hình. Chọn chế độ làm giảm nhiễu trong lúc quan sát chúng trên màn hình.
  Image

Nếu sau khi thay đổi các thiết lập bên trên mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy cài đặt Motionflow sang Custom, sau đó điều chỉnh Smoothness.

 1.  Chọn Motionflow.
 2.  Chọn Custom.
  Image
 3.  Chọn Smoothness.
  Image

 4. Video bạn đang phát được hiển thị trên màn hình. Điều chỉnh mức giảm nhiễu trong lúc quan sát chúng trên màn hình.

  Image