ID bài viết : 00143446 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Màn hình bị nhấp nháy, chớp sáng hoặc nhiễu khi xem các cảnh quay tối.

  Có thể tạo ra nhiễu trong khi ghi video hoặc hình ảnh. Loại nhiễu này có thể xuất hiện khi máy ảnh có cài đặt độ phân giải cao ghi lại cảnh quay vào ban đêm hoặc trong không gian tối.

  Để khắc phục sự cố này, hãy điều chỉnh các cài đặt sau đây trên Android TV™ của bạn.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Display (Hiển thị) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn Picture (Hình ảnh).
  5. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  6. Chọn Clarity (Độ rõ nét).
  7. Điều chỉnh các cài đặt sau đây:
   • Chuyển Digital noise reduction (Giảm nhiễu kỹ thuật số) từ Auto (Tự động) thành High (Cao).
   • Chuyển Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) từ Auto (Tự động) thành High (Cao).

    LƯU Ý: Đối với một số nguồn video, nhiễu vẫn có thể xuất hiện khi Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) được cài đặt từ Auto (Tự động) thành High (Cao). Trong trường hợp này, hãy cài đặt Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) thành Off (Tắt).

   • Giảm Sharpness (Độ nét) về mức 50.
   • Chuyển Reality Creation (Tạo hình trung thực) từ Auto (Tự động) thành Manual (Thủ công), sau đó giảm giá trị Resolution (Độ phân giải).

   


  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.