ID bài viết : 00143446 / Sửa lần cuối : 03/09/2018

Khi xem những cảnh như cảnh tối. Có ánh sáng nhấp nháy, chớp hoặc nhiễu trên màn hình.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nhiễu có thể đã được tạo ra trong quá trình ghi video hoặc hình ảnh. Đây là loại nhiễu có thể xảy ra khi một máy ảnh với thiết lập độ phân giải cao ghi lại cảnh vào ban đêm hoặc trong bóng tối.

Để giải quyết điều này, điều chỉnh các cài đặt sau trên TV Android.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Display trong mục TV.
 4. Chọn Picture.
 5. Chọn Advanced settings.
 6. Chọn Clarity.
 7. Điều chỉnh các cài đặt sau: 
  • Thay đổi Digital noise reduction từ Auto sang High.
  • Thay đổi Random noise reduction từ Auto sang High 

   LƯU : Đối với một số các nguồn video, nhiễu có thể vẫn xuất hiện nếu Random noise reduction được thiết lập từ Auto đến High. Trong trường hợp này, thiết lập  Random noise reduction sang Off.

  • Giảm Sharpness xuống 50
  • Thay đổi Reality Creation từ Auto sang Manual, sau đó giảm giá trị Resolution.