ID bài viết : 00157391 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Một số phụ kiện không được đi kèm.

Một số phụ kiện không được đi kèm.

  Chúng được đính vào mặt bên của vật liệu bao bì và đóng gói như hình dưới đây.

  • Trạng thái đóng gói (tổng quan)

  Image

  • Trạng thái đóng gói (mặt bên của vật liệu đóng gói)

  Image


  [A]: bộ chuyển đổi 45 rpm

  [B]: Bản lề che bụi

  [C]: Trái cân