ID bài viết : 00058626 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Tập tin nhạc không thể thêm vào một danh sách nhạc của Hi-Res Audio Player bằng cách kéo và thả được.

  Bạn không thể thêm tập tin nhạc với phần phần mở rộng không được hỗ trợ bởi Hi-Res Audio Player.
  Ngoài ra, bạn không thể kéo và thả thư mục.


  LƯU Ý: Hi-Res Audio Player hỗ trợ các định dạng tập tin audio sau.

  • DSF (.dsf)
  • DSDIFF (.dff)
  • PCM (.wav/.aiff/.aif)
  • FLAC (.flac)
  • ALAC (.m4a)
  • MP3 (.mp3)