ID bài viết : 00058626 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Tập tin nhạc không thể thêm vào một danh sách nhạc của Hi-Res Audio Player bằng cách kéo và thả được.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn không thể thêm tập tin nhạc với phần phần mở rộng không được hỗ trợ bởi Hi-Res Audio Player.
Ngoài ra, bạn không thể kéo và thả thư mục.


LƯU Ý: Hi-Res Audio Player hỗ trợ các định dạng tập tin audio sau.

  • DSF (.dsf)
  • DSDIFF (.dff)
  • PCM (.wav/.aiff/.aif)
  • FLAC (.flac)
  • ALAC (.m4a)
  • MP3 (.mp3)