ID bài viết : 00153010 / Sửa lần cuối : 12/08/2016

Lỗi: "Tính năng hiện không có" hiển thị khi chọn một ứng dụng đã đăng ký trên My Apps of Content Bar (DISCOVER).

Lỗi: "Tính năng hiện không có" hiển thị khi chọn một ứng dụng đã đăng ký trên My Apps of Content Bar (DISCOVER).

  Dịch vụ này có thể đã bị chấm dứt hoặc URL có thể bị thay đổi. Hãy chắc chắn rằng dịch vụ đang được cung cấp.

  Nếu dịch vụ này đã bị chấm dứt, xoá đăng ký ứng dụng với các bước sau đây.
  Nếu URL của dịch vụ đã bị thay đổi, sau khi gỡ bỏ đăng ký ứng dụng, đăng ký lại các ứng dụng một lần nữa.

  Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng

  1. Nhấn nút DISCOVER trên điều khiển.
  2. Chọn Edit My Apps trong khi My Apps đã được chọn.
  3. Chọn My Apps.
  4. Chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ, sau đó chọn REMOVE FROM MY APPS.

  Hướng dẫn đăng ký một ứng dụng

  1. Nhấn nút DISCOVER trên điều khiển.
  2. Chọn Edit My Apps trong khi My Apps đã được chọn.
  3. Chọn Add Apps.
  4. Chọn ứng dụng mà bạn muốn đăng ký, sau đó chọn ADD TO MY APPS.