ID bài viết : 00072352 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Lỗi: Đăng ký không thành công do lỗi xác thực. Nhấn RETURN (TRỞ VỀ) (hoặc BACK (TRỞ LẠI)) để quay lại. khi tìm cách kết nối với thiết bị bằng cách sử dụng tính năng Wi-Fi Direct

    Dưới đây là các nguyên nhân gây ra lỗi và cách khắc phục sự cố:

     Nguyên nhân  Giải pháp
    Tivi và thiết bị đã kết nối bị nhiễu sóng từ các thiết bị không dây khác hoặc lò vi sóng. Tắt các thiết bị khác quanh tivi hoặc thử lại thiết lập kết nối.
    Tín hiệu không dây yếu hơn nếu có vật chặn tín hiệu hoặc thiết lập kết nối xa với Tivi.  Khoảng cách giữa tivi và thiết bị kết nối nên từ 1-3 mét hoặc 3-9 feet.
     Khởi chạy các ứng dụng khác trên thiết bị kết nối khi thiết lập kết nối hoặc thiết bị kết nối đang tắt do không có nguồn điện  Đảm bảo bật thiết bị kết nối rồi kết nối lại tivi và thiết bị kết nối một lần nữa.