ID bài viết : 00152651 / Sửa lần cuối : 19/07/2016

Tại sao TV không tự động dò đài các kênh mới?

Tại sao TV không tự động dò đài các kênh mới?

    Khi một dịch vụ truyền hình mới bắt đầu, dò đài thủ công được yêu cầu để nhận được các kênh mới.

    Thực hiện theo các bước dưới đây để dò đài:

    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings > System Settings 
    3. Từ menu, chọn Channel Set-up > Digital Set-up > Digital Tuning > Digital Auto Tuning  > chọn OK