ID bài viết : 00206209 / Sửa lần cuối : 26/06/2019

Phụ đề cc hoặc Phụ đề subtitle

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Phụ đề subtitle thường là các bản ghi phần âm thanh của nội dung hiển thị trên màn hình Tivi. Các bản ghi này bao gồm hiệu ứng âm thanh và diễn tả cảnh, nhưng các thành phần không phải lời nói có sẵn hay không thì tùy thuộc vào nội dung.


  Hiển thị phụ đề subtitle trên màn hình Tivi

  Bật tính năng phụ đề subtitle bằng cách nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi.
  Phụ đề subtitle có sẵn cho nội dung sau đây:

  • Truyền hình: Phụ đề subtitle có thể không có sẵn cho một số chương trình Tivi.
  • Các ứng dụng như Google Play Movies & TV: Một số ứng dụng chẳng hạn như Netflix bật phụ đề subtitle bằng cách sử dụng menu cài đặt riêng của ứng dụng thay vì nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi. Ngoài ra, một số ứng dụng có thể thay đổi kích cỡ và màu sắc của văn bản.
   • Truy cập trang hỗ trợ của ứng dụng để biết thông tin chi tiết, kể cả cách bật các tính năng.
   • Thông số kỹ thuật của Google Play Movies & TV có thể thay đổi mà không báo trước.
     

  Hiển thị Closed Captions (Phụ đề cc) trên màn hình Tivi

  Bật tính năng Phụ đề cc bằng cách nhấn nút CC (Subtitle) trên điều khiển từ xa của Tivi.
  Phụ đề cc có sẵn cho nội dung sau đây:

  • Truyền hình: Phụ đề cc có thể không có sẵn cho một số chương trình Tivi.
  • Các ứng dụng như Google Play Movies & TV: Một số ứng dụng, chẳng hạn như Netflix, bật Phụ đề cc bằng cách sử dụng menu cài đặt riêng của ứng dụng thay vì nhấn nút CC (Subtitle) trên điều khiển từ xa của Tivi. Ngoài ra, một số ứng dụng có thể thay đổi kích cỡ và màu sắc của văn bản.
   • Truy cập trang hỗ trợ của ứng dụng để biết thông tin chi tiết, kể cả cách bật các tính năng.
   • Thông số kỹ thuật của Google Play Movies & TV có thể thay đổi mà không báo trước.
     

  Bạn có thể tùy chỉnh tính năng Phụ đề cc cho chương trình Tivi bằng cách thực hiện theo quy trình dưới đây:

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt) ở góc trên bên phải của màn hình Home và nhấn nút Enter.
   LƯU Ý: Đối với Android 7.0, chọn Settings (Cài đặt) ở góc phía dưới của màn hình Home và nhấn nút Enter.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Chọn Captions (Phụ đề) và nhấn nút Enter.
  5. Chọn Cable/Antenna (Cáp/Ăng-ten) và nhấn nút Enter.
  6. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Digital CC options (Tùy chọn CC kỹ thuật số) và nhấn nút Enter.
  7. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Custom (Tùy chỉnh) và nhấn nút Enter.
  8. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn mục bạn muốn thay đổi, từ Character size (Kích thước ký tự), Character style (Kiểu ký tự), Character color (Màu ký tự), Character opacity (Độ chắn sáng ký tự), Edge type (Loại cạnh), Edge color (Màu cạnh), Background color (Màu nền), Background opacity (Độ chắn sáng nền), Window color (Màu cửa sổ) và Window opacity (Độ chắn sáng cửa sổ). Bạn có thể chọn Character opacity (Độ chắn sáng ký tự), Edge color (Màu cạnh), Background opacity (Độ chắn sáng nền) và Window opacity (Độ chắn sáng cửa sổ) lần lượt sau khi chọn Character color (Màu ký tự), Edge type (Loại cạnh), Background color (Màu nền) và Window color (Màu cửa sổ).

   

  Bật tính năng Phụ đề cc từ menu Settings (Cài đặt) dành cho nội dung phát trực tuyến và nội dung khác

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt) ở góc trên bên phải của màn hình Home và nhấn nút Enter.
   LƯU Ý: Đối với Android 7.0, chọn Settings (Cài đặt) ở góc phía dưới của màn hình Home và nhấn nút Enter.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Chọn Captions (Phụ đề) và nhấn nút Enter.
  5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Streaming & other content (Nội dung phát trực tuyến & nội dung khác) và nhấn nút Enter.
  6. Chọn Display (Hiển thị) và nhấn nút Enter.
    

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ, kích cỡ văn bản và màu sắc của văn bản trong menu Captions (Phụ đề).

  QUAN TRỌNG: Mặc dù một số ứng dụng có thể thay đổi kích cỡ văn bản thông qua menu này nhưng Google Play Movies & TV là ứng dụng duy nhất hỗ trợ đầy đủ các tính năng. Thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo.