ID bài viết : S500059444 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Phải làm gì nếu các màu sắc hình ảnh xuất hiện không tự nhiên?

Màu sắc hình ảnh không tự nhiên xuất hiện.

    Xin vui lòng điều chỉnh tông màu bằng cách thiết lập White Balance trong trình đơn.

    Máy ảnh này tự động điều chỉnh cân bằng trắng, và bạn có thể quay lại một hình ảnh với tông màu tự nhiên trong nhiều trường hợp. Để đảm bảo tái tạo màu chính xác, xin vui lòng thiết lập cân bằng trắng theo các nguồn sáng (ánh sáng ban ngày, có mây, đèn huỳnh quang, vv.)

    Lưu ý:
    Tông màu của đối tượng trên màn hình LCD có thể được nhấn mạnh tùy thuộc vào máy ảnh hoặc các điều kiện quay.