ID bài viết : 00072800 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Các phần của hình ảnh bị màu trắng hoặc bạc màu.

Các phần của hình ảnh bị màu trắng hoặc bạc màu.

  Hãy chắc chắn rằng bề mặt ống kính sạch.
  Nếu bề mặt ống kính bẩn, hãy lau bằng vải mềm ví dụ như một miếng vải lau kính.

  Hãy chắc chắn rằng không có nguồn sáng mạnh chiếu vào ống kính.
  Nếu có một nguồn sáng mạnh gần đó hoặc khi chụp ngược sáng, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh ghi lại có thể có màu trắng hoặc bạc màu do ánh sáng mạnh chiếu vào ống kính. Hiện tượng này được gọi là flare ống kính.
  Trong trường hợp này, hãy thực hiện các bước sau để giảm flare.

  • Sửa đổi các thành phần của máy ảnh và/hoặc chủ thể để các nguồn sáng mạnh không chiếu vào ống kính.
  • Di chuyển gần hơn đến chủ thể, trượt zoom sang W, và chụp.
  • Giữ tay ở phía trước của máy ảnh để các nguồn sáng không chiếu trực tiếp vào ống kính.