ID bài viết : 00146138 / Sửa lần cuối : 28/03/2016

Các câu hỏi thường gặp về tính năng của TV BRAVIA đèn LED Illumination.

    Các câu hỏi thường gặp về tính năng của TV BRAVIA đèn LED Illumination.

    TV BRAVIA TV - đèn LED Illumination

    Image

    [A] đèn LED Illumination

    Vui lòng tham khảo các câu hỏi và câu trả lời sau đây: