ID bài viết : 00146138 / Sửa lần cuối : 28/03/2016

Các câu hỏi thường gặp về tính năng của TV BRAVIA đèn LED Illumination.