ID bài viết : 00146141 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Đèn phía trước Tivi quá sáng.

  Bạn có thể giảm độ sáng bằng cách cài đặt Đèn LED rọi sáng.

  Đối với Android TV:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn Dark (Tối), Simple Response (Phản hồi đơn giản) hoặc Off (Tắt).

  Đối với các mẫu Tivi 2014:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn General Set-up (Thiết lập chung).
  4. Chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng).
  5. Chọn Dark (Tối), Simple Response (Phản hồi đơn giản) hoặc Off (Tắt).